Temp files

      

    

    

 


Statistik Dalam Penyelidikan Sains Sosial: Aplikasi dan Falsafah

Zulkarnain Lubis & Abdullah Osman 

ISBN 978-967-0922-05-8

242 halaman

RM 50.00

6 inch x 9 inch

Buku Statistik Dalam Penyelidikan Sains Sosial: Aplikasi dan Falsafah ini memberi pemahaman mengenai penyelidikan meliputi pengertian penyelidikan, hubung kait penyelidikan dengan ilmu dan pengetahuan, kepelbagaian jenis penyelidikan, tujuan penyelidikan, fungsi dan kegunaan penyelidikan, serta proses penyelidikan. Buku ini juga membincangkan perumusan masalah; kajian literatur; perumusan konsep, hipotesis, dan pembolehubah; penentuan model dan pengujian hipotesis; penyediaan pengumpulan data, pengumpulan data; penyajian data; analisis dan intrepretasi data;  penetapan umum dan membuat laporan penyelidikan. Buku ini dapat membantu pelajar dan penyelidik dalam memahami statistik dalam penyelidikan dengan olahan dan perbincangan yang mudah difahami serta penjelasan lebih terperinci.