Sutera 2019

Prosiding

SEMINAR ANTARABANGSA SUSASTERA, BAHASA, BUDAYA DAN NUSANTARA (SUTERA 2019)

No.
Tajuk
Penulis
Fail PDF
1.Memperkasakan Kaum Wanita Melalui Pendidikan dan Kerelevananya kepada Kemanusiaan: Satu Bacaan Feminisme Pasca Kolonial dalam ‘The Stillborn’ dan Mencari Azizah
Shakti Nagesvari Paramasivan 
 PDF 
2.
‘Adapun’ dalam Taj Al Salatin
Nor Diyana Saupi dan Mohammad Fadzeli Jaafar
PDF
3.
Identiti Melayu dalam Novel Terpilih
Rosnani Md Zain dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi
PDF
4.Penginterpretasian Makna Kata Kunci dalam Pembentukan Hati Budi Melayu sebagai Simbol Pelestarian Budaya dan Peradaban Masyarakat
Rozita Che Rodi
PDF
5.Kes Poligami: Suatu Teladan Berdasarkan Kisah Puteri Saadong dan Raja Abdullah
Amiruddin Arman dan Shaiful Bahri Md. Radzi
PDF
6.Ragam Bahasa dalam Unsur Dakwah: Kajian Berdasarkan Filem Munafik dan Khurafat
Midiyana Mohamad, Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abd Rahman dan Siti Aishah Mohamad Tahir
PDF
7.Ketidaksantunan Bahasa dalam Komen Isu Peletakan Jawatan YDPA*
Nurrissammimayantie Ismail, Amirah Ahmad1, Norizah Ardi dan Noriza Daud
PDF
8.Kesantunan Bahasa dalam Slogan Iklan Syarikat Produk Kesihatan sebagai Strategi Pemasaran Digital
Nurul Ashikin Abdul Halim, Hanum Hassan dan Razli Ahmad
PDF
9.Ragam Bahasa Media Sosial dalam Isu yang Sohor Kini
Amirah Ahmad, Noriza Daud, Norizah Ardi dan Nurrissammimayantie Ismail
PDF
10.
Wacana dan Ideologi dalam Iklan Produk kecantikan: Analisis Wacana Kritis
Zaliza Zubir dan Rohizah Halim
PDF
11.
Inovasi Aplikasi Google dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Kesusasteraan Melayu Abad ke-21: Memupuk Pemikiran Kreatif dan Inovatif dalam Kalangan Pelajar
Ani Omar
PDF
12.
Sistem Panggilan dalam Hebahan di Sekolah: Suatu Realiti Penggunaan Kesantunan Berbahasa 
Melor Fauzita Md. Yusoff1, Maizatul Azura Yahya, Nor Hasimah Ismail dan Noor Shapiza Salleh
PDF
13.
Kemahiran Pertuturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing: Pengalaman di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Mazlina Ahmad, Noor Rohana Mansor, Roswati Abdul Rashid, Rosdi Zakaria dan Sharipah Nur Mursalina Syed Azmy
PDF
14.
Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pantun Kelakar ‘Khazaah Pantun Melayu Riau’
Nur Najahah Ishak, Noriza Daud, Umaimah Kamarulzaman dan Nurul Afnieza Md. Zain
PDF
15.
Jati Diri Bahasa Melayu Generasi Z dalam Mendepani Revolusi Industri 4.0
Siti Nurul Jannah Fital dan Junaini Kasdan
PDF
16.
Upacara dan Adat Istiadat Seni Bela Diri (Silat Seni Gayong Malaysia)
Mawarni Ibrahim dan Mohd Fisal Ismail
PDF
17.
Struktur Binaan Ayat Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Melayu: Satu Pengenalan
Minah Sintian
PDF
18.
Analisis Visual Buah Buton di Luak Tanah Mengandung, Negeri Sembilan dari Konteks Kebudayaan Masyarakat Adat Perpatih
Fakhrur Razi Maamor dan Basitah Taif
PDF
19.
Keterangan Lisan Sebagai Sumber Historiografi: Penelitian Awal dalam Kepelbagaian Budaya Masyarakat di Malaysia
Mohamed Ali Haniffa, Ayu Nor Azilah Mohamad dan Wayu Nor Ashikin Mohamad
PDF
20.Pemetaan Lokasi Masjid Vernakular Negeri Melaka yang Mempunyai Mahkota Atap Masjid
Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Aszulhida Aman
PDF
21.
Hikayat Sultan Ibrahim Adham: Perlambangan Ujian Hidup Berpandukan Kalam Tuhan
Muhammad Ghazali Mohd Ros dan Shaiful Bahri Md. Radzi
PDF
22.
Konsep ‘Asabiyyah’ Ibnu Khaldun dalam Konteks Pemartabatan Bahasa Melayu dalam Kalangan Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Malaysia
Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Khadijah Muda dan Siti Nor Baya Mat Yacob
PDF
23.
Bahasa dan Pemikiran Melayu Abad ke-19 Berdasarkan Buku ‘Vocabulary of the English and Malay Languages with Notes’ oleh Frank. S Swettenham
Shamsul Aizuwani Nawi dan Celinea anak Lasan
PDF
24.
Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
Nor Hafiza Haron, Supyan Hussin dan Hazuraini Suffian Foo
PDF
25.
Pelaksanan Kemahiran Berfikir, Sikap Pelajar Terhadap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir dan Masalah yang Dihadapi untuk Mengaplikasikan KB dalam PdPc Bahasa Melayu
Abdull Sukor Shaari dan Siti Zahidah Salleh
PDF
26.
Konflik Migran Cina dengan Peradaban Peribumi Kalimantan Barat: Analisis Syair Perang Cina di Monterado
Steven Alezender dan Shaiful Bahri Md Radzi
PDF
27.
Konteks Ideologi dan Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Asal Muasal Situ Sanghyang dan Si Buncireung
Agi Ahmad Ginanjar dan Casim
PDF
28.
Menjaga Alam dengan Kearifan Tempatan: Kajian Terhadap Cerita Rakyat Nusantara
Novi Siti Kussuji Indrastuti
PDF
29.
Isu dan Cabaran Pengajaran Bahasa Melayu di Luar Negara: Pengalaman di Universiti China
Zaiton Zakarya dan Hawa Mahfuzah Rusidin
PDF
30.Korelasi Pengetahuan Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Kemampuan Menulis Puisi
Yuni Ertinawati dan Ai Siti Nurjamilah
PDF
31.
Konteks Kultural dalam Tradisi Nyawer Panganten di Wilayah Priangan Timur (Kajian Wacana Kritis Fairclough)
ShintaRosiana dan Welly Nores Kartadireja
PDF
32.
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
Celinea Lasan dan Shamsul Aizuwani Nawi
PDF
33.
Citra Wanita yang Memancarkan Nilai Murni dalam Drama Adaptasi
Nor Hasimah Ismail, Nordiana Ab. Jabar dan Melor Fauzita Md Yusoff
PDF
34.
Manifestasi Keluhuran Wanita dalam Peribahasa Cerminan Peradaban Melayu
Zabedah Mohammed dan Shaiful Bahri Md Radzi
PDF
35.

Kearifan Tempatan Masyarakat Batujaya dalam Pembuatan Bata Candi

Muhamad Shafiq Mohd Ali dan  Zuliskandar RamliPDF
36.
'Bro, Sis… ape cite hari ni?’: Fenomena Perbualan Remaja Malaysia di Facebook
Nor Fazilah Noor Din dan Hishamudin Isam
PDF
37.
Impak Pendidikan Bahasa Melayu Terhadap Tahap Kesetiaan Berbahasa Melayu dalam Kalangan Mahasiswa
Mohd Isha Awang, Abdull Sukor Shaari, Yaakob Daud dan Zolkefli Bahador
PDF
38.
Pemartabatan Bahasa Melayu Era Revolusi 4.0 dalam Kalangan Pensyarah
Wan Roslina Wan Ismail
PDF
39.

Nilai-nilai Religious dalam Cerita Rakyat Wali Songo Umi Mujawazah 499-516

Umi Mujawazah
PDF
40.
Novel ‘Kasyaf Ain’ dan Warisan Budaya Melayu
Norazilah Buhari, Nor Azlili Hassan dan Nik Norazira Abd Aziz
PDF
41.

Teknologi dan Pembuatan Tembikar Warisan Melayu Tradisional

Hamdzun Haron
PDF
42.
Kontroversi Wujudiyyah dalam Sejarah Perkembangan Tasawwuf di Nusantara: Suatu Pandangan Baru
Mohamad Nasrin Nasir
PDF
43.
Isu Hak Asasi Manusia dalam Novel Ka-Manakah Terbangnya?
Ros Anita Kartini Mohamed
PDF
44.
Perpaduan dalam Perbandingan Cerpen Remaja Tulisan Nazel Hashim dan Ismail Sarbini
Zul Fadli Mohd Kamal dan Shaiful Bahri Md Radzi
PDF
45.
Gambaran Kecantikan dalam Novel Remaja Popular: Satu Tinjauan Awal
Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail, Rohizah Halim dan Asrar Omar
PDF
46.
Analisis Kesantunan Bahasa dan Keberkesanan Komunikasi dalam Skrip Drama ‘Wan Embong
Mohamad Zaki Abdul Halim dan Melor Fauzita Md. Yusoff
PDF
47.
Inovasi Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Meningkatkan Perkembangan Budaya
Roslinda Murad, Supyan Hussin dan Rizal Yusof
PDF
48.
Pensejarahan Baharu (New Historicism) dalam Novel Gerila
Akif Faizullah Jamaludin dan Saravanan A/L P. Veeramuthu
PDF
49.
Menggapai Asa Membentuk Kota pada Masyrakat Adat di Wini di Perbatasan Negara Indonesia –Timor Leste
Eni Sugiarti 
PDF
50.Telaah Filologi dalam Manuskrip Melayu: Menggali Akal Pemikir Bangsa
Rohaya Md Ali dan Phat Awang Deng
PDF

51.

Paparan Suara Norhashimah Hashim dalam Karya Menyerlah Makna Keindahan Sastera Melayu
Phat a/l Awang Deng dan Rohaya Md Ali
PDF
52.
Model Pengajaran Seni Halus dan Implikasinya Terhadap Kemenjadian Murid: Kajian Kes Terhadap Guru-guru Seni Visual Tingkatan Lima
Azizah Ibrahim
PDF
53.
Aplikasi Visual Peta Pemikiran I-Think dalam Pdp Puisi: Satu Tinjauan    
Arfah Ahamad, Fadzilah Amzah dan Rohizani Yaakub
PDF
54.
Novel Profesor Karya Faisal Tehrani dari Aspek Analisis Oksidentalisme
Abu Seman Mat Karim
PDF
55.
Perempuan dalam Drama Melayu Tionghoa
Cahyaningrum Dewojati
PDF
56.
Perkembangan dan Evolusi Pakaian Alam Melayu
Aszulhida Aman, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli dan Nurfarahhana Ismail
PDF
57.
Warisan Seni Keris Tradisional Melayu: Satu Analisis dari Perspektif Kebudayaan Melayu
Shuhairimi Abdullah, Noor Salwani Hussin, Jamsari Jamaluddin, Abdul Jalil Ramli, Tengku Kastriafuddin Shah Tengku Yaakob, Amani Ali, Norhudi’in Danu1, Mohd Erpi Mohd Ali dan Abdul Rahman Manaf
PDF
58.
Kajian Bibliometrik Penerbitan Berbahasa Melayu dalam Indeks Scopus
Zamimah Osman dan Nuraini Yusoff
PDF
59.
Mitos dalam Piagam Murut Paluan Nabawan
Jacquelina Karimon dan Shaiful Bahri Mohd.Radzi
PDF
60.Kuih-Muih Tradisional Etnik Brunei di Sabah: Suatu Simbol dalam Adat dan Budaya
Surayah Hj Bungsu dan Humin Jusilin
PDF
61.
Institusi Sosial Melayu dalam Novel Luka Nering
Noor Fatin Alia’ Md Khalid dan Halis Azhan Mohd. Hanafiah
PDF
62.
Dinamika Perubahan Masyarakat Melayu dalam Novel Hatimu Aisyah Karya SN Zurinah Hassan
Halis Azhan Mohd. Hanafiah
PDF
63.
Novel Cinta Sebagai Karya Sastera Bergender dan Implikasi Terhadap Aktiviti Kritikan
Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail
PDF
64.
Ritual Perubatan Tradisional Penyakit Kayap dengan Unsur Sejuk Panas dalam Masyarakat Melayu
Nur Syuhadah Yusof, Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abdul Rahman dan  Midiyana Mohamad
PDF
65.
Kekuatan Cerita Para Nabi untuk Kohesi Sosial Masyarakat Jawa
Tubiyono
PDF
66.
Lengger Banyumas Sebagai Seni Pertunjukan Tradisi: Perekat Sosial Masyarakat dan Pemertahanan Ekologi Lingkungan
Trisna Kumala Satya Dewi, Heru Supriyadi dan Sholeh Dasuki
PDF
67.
Proses Kreatif Penulisan Cerpen: Satu Tinjauan Merentas Generasi
Norshah Aizat Shuaib dan Juliana Ahmad
PDF
68.
Impak Bahasa dan Sastera di Alam Melayu: Satu Tinjauan Terhadap Cabaran kepada Kehidupan Masyarakat dalam Era IR 4.0
Noor Salwani Hussin, Shuhairimi Abdullah, Jamsari Jamaluddin, Abdul Jalil Ramli, Norhudi’in Danu @ Dadoo dan Abdul Rahman Manaf
PDF
69.
‘Suka’ dan ‘Nangis’ di Pulau Pinang: Analisis Geolinguistik
Junaini Kasdan, Syarif Abas, Nor Hashimah Jalaluddin, Harishon Radzi dan Fazal Mohamed Mohamed Sultan
PDF
70.Paparan Suara Norhashimah Hashim dalam Karya Menyerlah Makna Keindahan Sastera Melayu
Phat a/l Awang Deng dan Rohaya Md Ali
PDF
71.
Interaksi Pemerolehan Bahasa Melayu Kanak-Kanak Lembam Menerusi Cerita Teladan Binatang
Siti Noridayu Abd. Nasir dan Hazlina Abdul Halim
PDF
72.
Analisis Pengajaran Bahasa Melayu dan Jawi dalam Pelita Bahasa Melayu (PBM) Karangan Za’ba
Makmur Haji Harun, Mohd Kasturi Nor Abd Aziz dan Sitti Rachmawati Yahya
PDF
73.
Orang Melayu di Tempat Kerja: Adab dan Kesantunan dalam Komunikasi dan Hubungan Sosial
Azlina Abdullah, Zatul Alia Zakaria, Norazimah Zakaria dan Alizah Lambri
PDF
74.
Hikayat Isma Yatim: Nasihat Kepada Pemerintah
Ayu Nor Azilah Mohamad, Mohamed Ali Haniffa dan Wayu Nor Asikin Mohamad
PDF
75.
Hikayat Pandawa Lebur MSS 737: Kajian Tentang Gaya Bahasa Berdasarkan Model Dinamika Kelisanan
Maria Tahir, Suhasni Dollah dan Patarai Cholen
PDF
76.
Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastera Berketerampilan Pikir Aras Tinggi (HOTS) untuk Mendepani Revolusi Industri 4.0
Khairil Ansari
PDF
77.
Pemertahanan Ungkapan Motivasi sebagai Sumber Penguatan Harmonisasi Sosial bagi Masyarakat Tengger
Dwi Handayani
PDF
78.
Keberkesanan Kaedah Pedagogi dan Pengetahuan Isi Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu
Azhar Wahid, Fathin Noor Ain Ramli
PDF
79.
Analisis Gaya Bahasa Pengulangan dalam Novel “Al-Abrar” Karya Hasanuddin Md.Isa
Noriha Basir, Noor Asliza Abdul Rahim dan Juliana Ahmad
PDF
80.Fenomena Budaya Popular dalam Kalangan Generasi Milenia: Kajian Kes Penjagaan Kesihatan dan Kecantikan Pelajar-pelajar UniMAP
Noriha Basir, Suhaidah Said, Nurul Shazwani Zulkefli, Mohd Azrizal Mohd Salleh
PDF
81.
Pengetahuan Warisan Budaya dalam Kalangan Generasi Milenia: Permainan Tradisional 
Noriha Basir, Noor Asliza Abdul Rahim, Zuhairah Idrus, Masturah Sabri,Wan Nor haizar Harun
PDF
82.
Strategi Kesantunan Berbahasa Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Guru Pelatih
Masni Jamin, Melor Fauzita Md. Yusoff dan Mashetoh Abd. Mutalib
PDF
83.
Mentafsirkan Analisis pada Strategi Retorik dalam Artikel Penyelidikan Sains Komputer
Ina Suryani dan Noriha Basir
PDF
84.
Penggunaan Teknik Humor dalam Kisah Anekdot “Imam Tulang Rusuk” Karya Khairy Tajudin
Juliana Ahmad, Noor Asliza Abdul Rahim dan Noriha Basir
PDF
85.
Citra dan Fungsi Wanita dalam Hidup Raja Bersiong Berdasarkan Hikayat Merong Mahawangsa
Asniza Zakaria dan Mohd. Nor Hamzah
PDF
86.
Ritual Perubatan Tradisional Penyakit Kayap dengan Unsur Sejuk Panas dalam Masyarakat Melayu
Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abdul Rahman, Midiyana Mohamad dan Nur Syuhadah Yusof
PDF
87.
Sejarah dan Simbolisme Perjuangan dalam Hikayat Smaaun
Mohd Zuhairi Raffien
PDF
88.
Telaah Filologi dalam Manuskrip Melayu: Menggali Akal Pemikir Bangsa
Rohaya Md Ali dan Phat Awang Deng
PDF