Perkahwinan Tanpa Kebenaran : Wacana dari Sudut Hukum dan Perundangan Islam

Shuhairimi Abdullah & Noor Salwani Hussin 

ISBN 978-967-0922-00-3

166 halaman

RM 35.00

6 inch x 9 inch 

 

Penulisan buku ini dimulakan dengan falsafah perkahwinan menurut syariat. Kupasan panjang lebar juga difokuskan kepada bab perwalian yang menjadi asas kepada perbahasan dan perbincangan terhadap isu perkahwinan tanpa kebenaran dari sudut pandang hukum dan perundangan yang sedia ada. Perbincangan perkahwinan tanpa kebenaran ataupun dikenali dengan istilah populisnya ‘kahwin lari’ lebih menarik lagi disebabkan perbahasan berkaitan dengannya berasaskan kepada kes-kes yang berlaku di Mahkamah Syariah. Beberapa cadangan penambahbaikan telah diberikan sebagai input tambahan kepada pihak berwajib dalam menangani permasalahan perkahwinan tanpa kebenaran. Secara keseluruhannya, buku ini dapat memberi gambaran umum berkaitan perkahwinan tanpa kebenaran yang berlaku di negeri Perlis. 

Online Bookstore

 

Katalog Buku 2018

Quotes