Elektronik Asas untuk Pelajar Mekanikal

Amarul Talip, Mohd Sazli Saad, Mohd Fathullah Ghazli & Nur Ismalina Haris

ISBN 978-967-0922-04-1

126 halaman

RM 41.00

6 inch x 9 inch

Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu Asas Elektronik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan). Antara bab-bab tersebut ialah Pengenalan kepada Elektronik Asas, Penggunaan Diod, Penggunaan Diod Special, Transistor, Penguat Pengendalian, Sistem Nombor, Kod dan Kendalian, Get Logik dan Boolean Algebra serta Litar Logik dan Gabungan. Diharapkan semoga buku ini dapat menjadi rujukan para pelajar dari politeknik khasnya dan institusi pengajian tinggi amnya kerana bilangan buku-buku rujukan yang terdapat dalam Bahasa Malaysia adalah terhad. 

Selamat Datang

Kami mengucapkan selamat datang ke web rasmi Penerbit Universiti Malaysia Perlis. Sebarang bantuan atau permasalahan sila emelkan ke penerbitan@unimap.edu.my atau hubungi talian 04 977 5159

 

E-Books@Penerbit

E-Book Preview

(Sempena Konvokesyen Ke-12)

    

      

     

      

      

                  

Malaysiana Grant

Pautan Penerbit UA

  

  

 

  

  

        

 

Quotes