Temp files

      

    

    

 

Elektronik Asas untuk Pelajar Mekanikal

Amarul Talip, Mohd Sazli Saad, Mohd Fathullah Ghazli & Nur Ismalina Haris

ISBN 978-967-0922-04-1

126 halaman

RM 41.00

6 inch x 9 inch

Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu Asas Elektronik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan). Antara bab-bab tersebut ialah Pengenalan kepada Elektronik Asas, Penggunaan Diod, Penggunaan Diod Special, Transistor, Penguat Pengendalian, Sistem Nombor, Kod dan Kendalian, Get Logik dan Boolean Algebra serta Litar Logik dan Gabungan. Diharapkan semoga buku ini dapat menjadi rujukan para pelajar dari politeknik khasnya dan institusi pengajian tinggi amnya kerana bilangan buku-buku rujukan yang terdapat dalam Bahasa Malaysia adalah terhad.