Temp files

      

    

    

 

Asas Teknologi Elektrik Untuk Pelajar Mekanikal

Amarul Talip, Mohd Sazli Saad, Irfan Abdul Rahim, Mohd Fathullah Ghazli@Ghazali, Mohd Khairul Fadzly Abu Bakar & Nur Ismalina Haris 

ISBN 978-967-0922-09-6

182 halaman

6 inch x 9 inch

RM 45.00

Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu asas Teknologi Elektrik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal. Antara bab-bab tersebut ialah, Asas Kejuruteraan Elektrik, Litar Arus Terus, Litar Arus Ulang-alik, Sistem Tiga Fasa, Elektromagnetik, Pengubah, Mesin Arus Terus dan Mesin Pearuh Tiga Fasa. Di samping itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan para pelajar dari politeknik khasnya dan institusi pengajian tinggi amnya kerana bilangan buku-buku rujukan yang terdapat dalam Bahasa Melayu adalah terhad. Dalam usaha untuk menambah bilangan buku-buku rujukan yang ditulis dalam Bahasa Melayu, penghasilan buku ini diharapkan dapat membantu pelajar Kejuruteraan khususnya Kejuruteraan Mekanikal untuk lebih memahami dan menguasai Asas Teknologi Elektrik.