Temp files

      

    

    

 

PIAGAM PELANGGAN

  • Semua permohonan penerbitan dan perkhidmatan percetakan akan diproses dalam tempoh seminggu

 

  • Memastikan proses penerbitan buku mengambil masa sekurang-kurangnya tujuh(7) bulan

 

  • Memastikan edaran bahan terbitan diedarkan dua minggu(2) selepas siap dicetak

 

  • Memberi maklum balas pertanyaan berkenaan penerbitan dengan segera, tepat dan jitu