Temp files

      

    

    

 

Fungsi :-

 • Menguruskan dan merancang penjanaan atau penghasilan manuskrip yang terancang daripada kakitangan akademik
 • Menetapkan dan menentukan format serta spesifikasi proses-proses penerbitan
 • Menguruskan proses percetakan buku
 • Membuat pemohonan ISBN/ISSN dan CIP dari Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
 • Melakukan proses Penilaian Dalaman Editorial sebelum manuskrip diurusterbit
 • Mendapatkan Penilai Luar atau pakar bidang untuk menilai manuskrip sebelum manuskrip diterbitkan
 • Melakukan kerja-kerja penyuntingan bahan terbitan ilmiah dan bukan ilmiah
 • Membaca pruf selepas siap kerja-kerja penyuntingan sebelum bahan terbitan diterbitkan
 • Menguruskan perolehan manuskrip/artikel jurnal
 • Merancang serta mengendalikan sesi klinik-klinik perundingan penerbitan dengan penulis
 • Memantau proses perekaan grafik
 • Menguruskan proses sebut harga percetakan