Temp files

      

    

    

 

 

 

 

 

SEMINAR ANTARABANGSA SUSASTERA, BAHASA, DAN BUDAYA NUSANTARA

PUSAT PENYELIDIKAN LANGKAWI, UKM

1 & 2 OGOS 2019

 

 

 

 

Penganjuran Seminar SUTERA 2019  ini bertujuan untuk memartabatkan  ilmu kesusasteraan, bahasa dan budaya di peringkat Nusantara dan antarabangsa. Peri pentingnya ilmu ini tidak dapat disangkal lagi dan ranah ini merupakan keperluan dalam kehidupan manusia dan pembinaan tamadun sejagat. Seminar ini merupakan wadah perkongsian serta pelestarian ilmu berasaskan kajian dan penyelidikan. Seminar SUTERA 2019  ini menyemarakkan dan memperkasakan lagi usaha pengembangan dan pemartabatan bahasa Melayu, menerusi penerokaan serta penemuan baharu dalam bidang penyelidikan pendidikan bahasa, sastera, dan budaya Melayu.

 

TEMA:

"BAHASA, SASTERA & BUDAYA MENDEPANI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0"

 

SUB-TEMA:

Bahasa, sastera dan budaya dalam peradaban bangsa

Bahasa dalam kesusasteraan dan kebudayaan Nusantara/ dunia.

Bahasa, sastera dan budaya merentas bidang ilmu.

Bahasa dalam era Revolusi Industri 4.0.

Sastera dalam era Revolusi Industri 4.0.

Bahasa dan sastera dalam media baharu/ sastera visual.

Pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera dalam era Revolusi Industri 4.0

Isu-isu dan cabaran pembudayaan bahasa, sastera dan Tamadun Nusantara.

Bahasa, sastera, dan budaya dalam alam Melayu dan dunia Islam.

Kajian Manuskrip alam Melayu dan dunia Islam.

Gastronomi Nusantara

Busana dalam budaya Nusantara

Upacara dan Adat Istiadat / Pertukangan dan Seni Halus / Seni bela diri.

Kearifan tempatan dan estetika kebudayaan Nusantara/ Etnosains/ Etnoteknologi.

 

 

Kandungan
Tajuk
Memperkasakan Kaum Wanita Melalui pendidikan dan Kerelevanannya kepada Kemanusiaan: Satu Bacaan Feminisme Pasca Kolonial dalam the Stillborn dan Mencari Azizah
Penulis
Shakti Nagesvari Paramasivan
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Adapun dalam Taj Al Salatin
Penulis
Nor Diyana Saupi dan Mohammad Fadzeli Jaafar
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Identiti Melayu dalam Novel Terpilih
Penulis
Rosnani Md Zain dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Penginterpretasian Makna Kata Kunci dalam Pembentukan Hati Budi Melayu sebagai Simbol Pelestarian Budaya dan Peradaban Masyarakat
Penulis
Rozita Che Rodi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kes Poligami: Suatu Teladan Berdasarkan Kisah Puteri Saadong dan Raja Abdullah
Penulis
Amiruddin Arman dan Shaiful Bahri Md. Radzi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Ragam Bahasa dalam Unsur Dakwah: Kajian Berdasarkan Filem Munafik dan Khurafat
Penulis
Midiyana Mohamad, Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abd Rahman dan Siti Aishah Mohamad Tahir
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Ketidaksantunan Bahasa dalam Komen Isu Peletakan Jawatan YDPA*
Penulis
Nurrissammimayantie Ismail, Amirah Ahmad, Norizah Ardi dan Noriza Daud
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kesantunan Bahasa dalam Slogan Iklan Syarikat Produk Kesihatan Sebagai Strategi Pemasaran Digital
Penulis
Nurul Ashikin Abdul Halim, Hanum Hassan and Razli Ahmad
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Ragam Bahasa Media Sosial dalam Isu yang Sohor Kini*
Penulis
Amirah Ahmad, Noriza Daud, Norizah Ardi dan Nurrissammimayantie Ismail
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Wacana dan Ideologi dalam Iklan Produk Kecantikan: Analisis Wacana Kritis
Penulis
Zaliza Zubir dan Rohizah Halim
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Inovasi Aplikasi Google dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Kesusasteraan Melayu Abad ke-21 Memupuk Pemikiran Kreatif dan Inovatif dalam Kalangan Pelajar
Penulis
Ani Omar
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Sistem Panggilan dalam Hebahan di Sekolah: Suatu Realiti Penggunaan Kesantunan Berbahasa
Penulis
Melor Fauzita Md. Yusoff, Maizatul Azura Yahya, Nor Hasimah Ismail dan Noor Shapiza Salleh
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kemahiran Pertuturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing: Pengalaman di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Penulis
Mazlina Ahmad,Noor Rohana Mansor, Roswati Abdul Rashid, Rosdi Zakaria dan Sharipah Nur Mursalina Syed Azmy
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pantun Kelakar ‘Khazanah Pantun Melayu Riau’
Penulis
Nur Najahah Ishak, Noriza Daud, Umaimah Kamarulzaman dan Nurul Afnieza Md. Zain
Abstrak Kertas Kerja

  

Tajuk
Jati Diri Bahasa Melayu Generasi Z dalam Mendepani Revolusi Industri 4.0
Penulis
Siti Nurul Jannah Fital dan Junaini Kasdan
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Upacara dan Adat Istiadat Seni Bela Diri (Silat Seni Gayong Malaysia)
Penulis
Mawarni Ibrahim dan Mohd Fisal Ismail
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Struktur Binaan Ayat Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Melayu: Satu Pengenalan
Penulis
Minah Sintian
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Buah Buton di Luak Tanah Mengandung, Negeri Sembilan Berhubung Kait dengan Konteks Kebudayaan Masyarakat Adat Perpatih
Penulis
Fakhrur Razi Maamor dan Basitah Taif
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Keterangan Lisan Sebagai Sumber Historiografi: Penelitian Awal dalam Kepelbagaian Budaya Masyarakat di Malaysia
Penulis
Mohamed Ali Haniffa, Ayu Nor Azilah Mohamad dan Wayu Nor Ashikin Mohamad
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Pemetaan Lokasi Masjid Vernakular Negeri Melaka Yang Mempunyai Mahkota Atap Masjid
Penulis
Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Aszulhida Aman
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Hikayat Sultan Ibrahim Adham: Perlambangan Ujian Hidup Berpandukan Kalam Tuhan
Penulis
Muhammad Ghazali Mohd Ros dan Shaiful Bahri Md. Radzi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Konsep ‘Asabiyyah’ Ibnu Khaldun dalam Konteks Pemartabatan Bahasa Melayu dalam Kalangan Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Malaysia
Penulis
Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Khadijah Muda dan Siti Nor Baya Mat Yacob
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Bahasa dan Pemikiran Melayu Abad ke-19 Berdasarkan Buku ‘Vocabulary of the English and Malay Languages with Notes’ oleh Frank. S Swettenham
Penulis
Shamsul Aizuwani Nawi dan Celinea anak Lasan
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
Penulis
Nor Hafiza Haron, Supyan Hussin, Hazuraini Suffian Foo dan Hafidzan Yusof
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Pelaksanaan Kemahiran Berfikir, Sikap Pelajar Terhadap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir dan Masalah yang Dihadapi untuk Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu
Penulis
Abdull Sukor Shaari dan Siti Zahidah Salleh
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Konflik Migran Cina dengan Peradaban Peribumi Kalimantan Barat: Analisis Syair Perang Cina di Monterado
Penulis
Steven Alezender dan Shaiful Bahri Md Radzi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Konteks Ideologi dan Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Asal Muasal Situ Sanghyang dan Si Buncireung
Penulis
Agi Ahmad Ginanjar dan Casim
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Menjaga Alam dengan Kearifan Tempatan: Kajian Terhadap Cerita Rakyat Nusantara
Penulis
Novi Siti Kussuji Indrastuti dan M.Hum
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Isu dan Cabaran Pengajaran Bahasa Melayu di Luar Negara: Pengalaman di Universiti China
Penulis
Zaiton Zakarya dan Hawa Mahfuzah Rusidin
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Korelasi Pengetahuan Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Kemampuan Menulis Puisi
Penulis
Yuni Ertinawati dan Ai Siti Nurjamilah
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Konteks Kultural dalam Tradisi Nyawer Panganten di Wilayah Priangan Timur (Kajian Wacana Kritis Fairclough)
Penulis
ShintaRosiana dan Welly Nores Kartadireja
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
Penulis
Celinea Lasan dan Shamsul Aizuwani Nawi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Citra Wanita yang Memancarkan Nilai Murni dalam Drama Adaptasi
Penulis
Nor Hasimah Ismail, Nordiana Ab. Jabar dan Melor Fauzita Md Yusoff
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Manifestasi Keluhuran Wanita dalam Peribahasa Cerminan Peradaban Melayu
Penulis
Zabedah Mohammed dan Shaiful Bahri Md Radzi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kearifan Tempatan Masyarakat Batujaya dalam Pembuatan Bata Candi
Penulis
Muhamad Shafiq Mohd Ali dan Zuliskandar Ramli
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
‘Bro, Sis… ape cite hari ni?’: Fenomena Perbualan Remaja Malaysia di Facebook
Penulis
Nor Fazilah Noor Din dan Hishamudin Isam
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Impak Pendidikan Bahasa Melayu Terhadap Tahap Kesetiaan Berbahasa Melayu dalam Kalangan Mahasiswa
Penulis
Mohd Isha Awang, Abdull Sukor Shaari, Yaakob Daud dan Zolkefli Bahador
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Hikayat Isma Yatim : Nasihat Kepada Pemerintah
Penulis
Ayu Nor Azilah Mohamad, Mohamed Ali Haniffa dan Wayu Nor Asikin Mohamad
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Pemartabatan Bahasa Melayu Era Revolusi 4.0 dalam Kalangan Pensyarah
Penulis
Wan Roslina Wan Ismail
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk

Nilai-nilai Religious dalam Cerita Rakyat Wali Songo

Penulis

Umi Mujawazah
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kuih-Muih Tradisional Etnik Brunei di Sabah: Suatu Simbol dalam Adat dan Budaya
Penulis
Surayah Hj Bungsu dan Humin Jusilin
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Novel ‘Kasyaf Ain’ dan Warisan Budaya Melayu
Penulis
Norazilah Buhari, Nor Azlili Hassan dan Nik Norazira Abd Aziz
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Teknologi dan Pembuatan Tembikar Warisan Melayu Tradisional
Penulis
Hamdzun Haron
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kontroversi Wujudiyyah dalam Sejarah Perkembangan Tasawwuf di Nusantara: Suatu Pandangan Baru
Penulis
Mohamad Nasrin Nasir
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Institusi Sosial Melayu Dalam Novel Luka Nering
Penulis
Noor Fatin Alia’ Md Khalid dan Halis Azhan Mohd. Hanafiah
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Dinamika Perubahan Masyarakat Melayu dalam Novel Hatimu Aisyah Karya Sn Zurinah Hassan
Penulis
Halis Azhan Mohd. Hanafiah
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kajian Bibliometrik Penerbitan Berbahasa Melayu dalam Indeks Scopus
Penulis
Zamimah Osman dan Nuraini Yusoff
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Analisis Oksidentalisme dalam Novel Profesor Karya Faisal Tehrani
Penulis
Abu Seman bin Mat Karim
Abstrak

 

Tajuk
Novel Cinta Sebagai Karya Sastera Bergender dan Pengaruhnya Terhadap Aktiviti Kritikan
Penulis
Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Ritual Perubatan Tradisional Penyakit Kayap dengan Unsur Sejuk Panas dalam Masyarakat Melayu
Penulis
Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abdul Rahman, Midiyana Mohamad dan Nur Syuhadah Yusof
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Isu Hak Asasi Manusia dalam Novel Ka-Manakah Terbangnya?
Penulis
Ros Anita Kartini Mohamed
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Hikayat Pandawa Lebur MSS 737: Kajian Tentang Gaya Bahasa Berdasarkan Model Dinamika Kelisanan
Penulis
Maria Tahir, Suhasni Dollah dan Patarai Cholen
Abstrak

 

Tajuk
Mitos dalam Piagam Murut Paluan Nabawan
Penulis
Jacquelina Karimon dan Shaiful Bahri Mohd.Radzi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Perpaduan dalam Perbandingan Cerpen Remaja Tulisan Nazel Hashim dan Ismail Sarbini
Penulis
Zul Fadli Mohd Kamal dan Shaiful Bahri Md Radzi
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Gambaran Kecantikan dalam Novel Remaja Popular: Satu Tinjauan Awal
Penulis
Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail, Rohizah Halim dan Asrar Omar
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Perkembangan dan Evolusi Pakaian Alam Melayu
Penulis
Aszulhida Aman, Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Nurfarahhana Ismail
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Analisis Kesantunan Bahasa dan Keberkesanan Komunikasi dalam Skrip Drama ‘Wan Embong’
Penulis
Mohamad Zaki Abdul Halim dan Melor Fauzita Md. Yusoff
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Modernization of Education Improves Cultural Development in the IR 4.0 Era
Penulis
Roslinda Murad, Supyan Hussin dan Rizal Yusof
Abstrak

 

Tajuk
Pensejarahan Baharu (New Historicism) dalam Novel Gerila
Penulis
Akif Faizullah Jamaludin dan Saravanan A/L P. Veeramuthu
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastera Berketerampilan Pikir Aras Tinggi (HOTS) untuk Mendepani Revolusi Industri 4.0
Penulis
Khairil Ansari
Abstrak

 

Tajuk
Menggapai Asa Membentuk Kota pada Masyrakat Adat di Wini di Perbatasan Negara Indonesia –Timor Leste
Penulis
Eni Sugiarti
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Kekuatan Cerita Para Nabi Untuk Kohesi Sosial Masyarakat Jawa
Penulis
Tubiyono
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Pemertahanan Ungkapan Motivasi sebagai Sumber Penguatan Harmonisasi Sosial bagi Masyarakat Tengger
Penulis
Dwi Handayani
Abstrak

 

Tajuk
Lengger Banyumas sebagai Seni Pertunjukan Tradisi: Perekat Sosial Masyarakat dan Pemertahanan Ekologi Lingkungan
Penulis
Trisna Kumala Satya Dewi, Heru Supriyadi dan Sholeh Dasuki
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Proses Kreatif Penulisan Cerpen: Satu Tinjauan Merentas Generasi
Penulis
Norshah Aizat Shuaib dan Juliana Ahmad
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Impak Bahasa dan Sastera di Alam Melayu: Satu Tinjauan Terhadap Cabaran kepada Kehidupan Masyarakat dalam Era IR 4.0
Penulis
Noor Salwani Hussin, Shuhairimi Abdullah, Jamsari Jamaluddin, Abdul Jalil Ramli, Norhudi’in Danu @ Dadoo dan Abdul Rahman Manaf
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Keberkesanan Kaedah Pedagogi dan Pengetahuan Isi Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu
Penulis
Azhar Wahid, Fathin Noor Ain Ramli
Abstrak

 

Tajuk
‘Suka’ dan ‘Nangis’ di Pulau Pinang: Analisis Geolinguistik
Penulis
Junaini Kasdan, Syarif Abas, Nor Hashimah Jalaluddin, Harishon Radzi dan Fazal Mohamed Mohamed Sultan
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Paparan Suara Norhashimah Hashim dalam Karya Menyerlah Makna Keindahan Sastera Melayu
Penulis
Phat a/l Awang Deng dan Rohaya Md Ali
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Analisis Gaya Bahasa Pengulangan dalam Novel “Al-Abrar” Karya Hasanuddin Md.Isa
Penulis
Noriha Basir, Noor Asliza Abdul Rahim dan Juliana Ahmad
Abstrak

 

Tajuk
Fenomena Budaya Popular dalam Kalangan Generasi Milenia: Kajian Kes Penjagaan Kesihatan dan Kecantikan Pelajar-pelajar UniMAP
Penulis
Noriha Basir, Suhaidah Said, Nurul Shazwani Zulkefli, Mohd Azrizal Mohd Salleh
Abstrak

 

Tajuk
Pengetahuan Warisan Budaya dalam Kalangan Generasi Milenia: Permainan Tradisional
Penulis
Noriha Basir, Noor Asliza Abdul Rahim, Zuhairah Idrus, Masturah Sabri,Wan Nor Haizar Harun
Abstrak

 

Tajuk
Strategi Kesantunan Berbahasa Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Guru Pelatih
Penulis
Masni Jamin, Melor Fauzita Md. Yusoff dan Mashetoh Abd. Mutalib
Abstrak

 

Tajuk
Mentafsirkan Analisis pada Strategi Retorik dalam Artikel Penyelidikan Sains Komputer
Penulis
Ina Suryani dan Noriha Basir
Abstrak

 

Tajuk
Penggunaan Teknik Humor dalam Kisah Anekdot “Imam Tulang Rusuk” Karya Khairy Tajudin
Penulis
Juliana Ahmad, Noor Asliza Abdul Rahim dan Noriha Basir
Abstrak

 

Tajuk
Telaah Filologi dalam Manuskrip Melayu: Menggali Akal Pemikir Bangsa

Penulis

Rohaya Md Ali dan Phat Awang Deng
Abstrak Kertas Kerja

  

Tajuk
Inovasi Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Meningkatkan Perkembangan Budaya
Penulis
Roslinda Murad, Supyan Hussin dan Rizal Yusof
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Paparan Suara Norhashimah Hashim dalam Karya Menyerlah Makna Keindahan Sastera Melayu
Penulis
Phat a/l Awang Deng dan Rohaya Md Ali
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Model Pengajaran Seni Halus dan Implikasinya Terhadap Kemenjadian Murid: Kajian Kes Terhadap Guru-guru Seni Visual Tingkatan Lima
Penulis
Azizah Ibrahim
Abstrak Kertas kerja

 

Tajuk
Orang Melayu di Tempat Kerja: Adab dan Kesantunan dalam Komunikasi dan Hubungan Sosial
Penulis
Azlina Abdullah
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Citra dan Fungsi Wanita dalam Hidup Raja Bersiong Berdasarkan Hikayat Merong Mahawangsa
Penulis
Asniza Zakaria dan Mohd. Nor Hamzah
Abstrak

 

Tajuk
Ritual Perubatan Tradisional Penyakit Kayap dengan Unsur Sejuk Panas dalam Masyarakat Melayu
Penulis
Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abdul Rahman, Midiyana Mohamad dan Nur Syuhadah Yusof
Abstrak

 

Tajuk
Sejarah dan Simbolisme Perjuangan dalam Hikayat Smaaun
Penulis
Mohd Zuhairi Raffien
Abstrak

 

Tajuk
Analisis Pengajaran Bahasa Melayu dan Jawi dalam Pelita Bahasa Melayu (PBM) Karangan Za’ba
Penulis
Makmur Haji Harun, Mohd Kasturi Nor Abd Aziz dan Sitti Rachmawati Yahya
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Aplikasi Visual Peta Pemikiran I-Think dalam Pdp Puisi: Satu Tinjauan
Penulis
Arfah Ahamad, Fadzilah Amzah dan Rohizani Yaakub
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk

Novel Profesor Karya Faisal Tehrani dari Aspek Analisis Oksidentalisme

Penulis

Abu Seman Mat Karim
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk

Perempuan dalam Drama Melayu Tionghoa

Penulis

Cahyaningrum Dewojati
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Interaksi Pemerolehan Bahasa Melayu Kanak-Kanak Lembam Menerusi Cerita Teladan Binatang
Penulis
Siti Noridayu Abd. Nasir & Hazlina Abdul Halim
Abstrak Kertas Kerja

 

Tajuk
Warisan Seni Keris Tradisional Melayu: Satu Analisis dari Perspektif Kebudayaan Melayu
Penulis
Shuhairimi Abdullah, Noor Salwani Hussin, Jamsari Jamaluddin, Abdul Jalil Ramli, Tengku Kastriafuddin Shah Tengku Yaakob, Amani Ali, Norhudi’in Danu, Mohd Erpi Mohd Ali dan Abdul Rahman Manaf
Abstrak Kertas Kerja