Temp files

      

    

    

 

Mus Chairil Samani, Mohd Nor Shahizan Ali & Ali Salman

 

ISBN : 978-967-0922-66-9
Halaman : 168
Size : 6" x 9"
Harga : RM 41.00

Media massa sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu. Isu-isu yang menjadi fokus perbincangan dalam buku ini berkisar tentang isu penapisan, media baharu, etika dalam media dan paparan media. Penapisan media berlaku pada pelbagai peringkat penerbitan. Penapisan tidak semestinya berlaku selepas bahan itu diolah atau diterbitkan. Penapisan boleh bermula semasa pengumpulan bahan lagi. Kewujudan media baharu selaras dengan perkembangan Internet, turut merubah gaya kehidupan seharian kita. Internet membolehkan masyarakat mendapatkan maklumat di hujung jari demi kemandirian seharian. Buku ini memaparkan wacana yang membahaskan proses dan kerangka penapisan yang wujud. Kajian-kajian terpilih tentang operasi media semasa di peringkat tempatan dan serantau sesuai dijadikan rujukan kepada pelajar komunikasi dan media, sosiologi, sains politik, kewartawanan, budaya dan semua lapisan masyarakat.