Temp files

      

    

    

 

Nurul Naimah Rose, Rahimi Che Aman dan Mohd Yusri Mustafa

ISBN 978-967-0922-69-0
Halaman : 113
Saiz : 6" X 9"
Harga : RM 35.00

Terapi Berfokus Solusi: Kaedah Menangani Distres Psikologi ini mempunyai enam sesi yang dijalankan secara individu. Buku ini sesuai sebagai bahan bacaan kepada individu yang mahu mengetahui tentang kaedah menangani distres psikologi dan juga mempelajari teknik-teknik terapi yang mudah bagi membantu mengurangkan tahap distres psikologi. Aplikasi terapi ini memberi tumpuan untuk mengurangkan tahap distres psikologi, mengawal simptom distres psikologi, pemahaman tentang distres psikologi, perubahan diri yang lebih positif dan perancangan masa hadapan yang lebih baik. Bagi membantu kelancaran proses kaunseling, kaunselor digalakkan untuk menggunakan kemahiran asas kaunseling seperti mendengar, menyoal, memberi peneguhan positif dan galakan, penggunaan bahasa yang mudah serta humor.