Temp files

      

    

    

 

Editor:  Wan Amizah Wan Mahmud, Mohd Helmi A. Rahim dan Maizatul  Haizan Mahbob

 ISBN  : 978-967-0922-36-2
 Halaman  : 224
 Saiz  : 6 inch X 9 inch
 Harga  : RM 50.00

Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak adalah penulisan ilmiah yang padat dengan maklumat dan pengetahuan yang dapat dirujuk dalam konteks bidang komunikasi. Buku ini memuatkan 10 topik yang mengupas isu-isu yang berkaitan fenomena interaktiviti dan impak dalam media dan khalayak. Buku ini memaparkan isu-isu semasa yang berkaitan media dan khalayak, khususnya berkaitan interaktiviti dan impak dalam bidang media dan komunikasi, dengan tumpuan khusus diberikan kepada transformasi dan hala tuju yang sedang dan bakal berlaku. Semua topik menyentuh beberapa isu berkaitan media elektronik dan sosial remaja, bidang perfileman dan kewartawanan serta bidang muzik dalam kalangan remaja.  Dengan penerbitan buku ini adalah diharapkan dapat memberi panduan dan rujukan kepada para pembaca terutamanya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan media dan khalayak.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI