Temp files

      

    

    

 

Abdullah Osman, Muhammad Safizal Abdullah & Hazalina Mat Saha

 ISBN  : 978-967-0922-22-5
 Halaman  : 119
 Saiz  : 6 inch x 9 inch
 Harga  : RM 44.00

Buku ASAS PEMPROSESAN DATA: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) ini memberikan panduan bergambar dengan menggunakan pendekatan tunjuk ajar langkah-demi-langkah (step-by-step guidelines) untuk membimbing pembaca menggunakan aplikasi perisian SPSS untuk memproses data di dalam kajian kuantitatif. Buku panduan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang dimulai dengan Membincangkan Langkah-Langkah Awal untuk Memula dan Menggunakan Program SPSS. Seterusnya, perbincangan kepada aspek pengurusan data yang Mengupas Tatacara Penghasilan Pembolehubah, Syarat untuk Membina Pemboleh ubah, dan Jenis-Jenis Pemboleh ubah, dan akhir sekali. Mendemonstrasikan Pengendalian Data Melalui Arahan Menu TRANSFORM dan ANALYZE. Semoga pengguna-pengguna modul ini beroleh manfaat dan berupaya mengendalikan perisian SPSS untuk menganalisa data-data penyelidikan dengan lebih berkesan.