Temp files

      

    

    

 

Masri Azrul Nayan, Abdullah Osman, Muhammad Safizal Abdullah, Nor Faizzah Ramlee & Mohammad Harith Amlus

 ISBN  : 978-967-0922-29-4
 Halaman  : 241
 Saiz  : 6 inch X 9 inch
 Harga  : RM 50.00

Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca dan pelajar-pelajar pengurusan khasnya, untuk memahami Konsep-Konsep Asas Pengurusan Operasi Organisasi. Pembaca akan didedahkan dengan Sejarah dan Evolusi Ilmu Pengurusan Operasi, Perkaitan antara Operasi dan Strategi Organisasi, Aspek Pengurusan Kualiti di dalam Operasi Organisasi, Teknik-Teknik Peramalan yang Digunakan untuk Meramal Trend Permintaan, Perancangan Strategi Reka Bentuk Produk, Perancangan Strategi Proses dan Kapasiti Pengeluaran, Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Lokasi Perniagaan, Strategi Susunatur di dalam Fasiliti Pengeluaran, Kaedah Penilaian Kerja, Konsep Pengurusan Rantaian Bekalan dan E-Dagang, Pengurusan Inventori di dalam Organisasi, Perancangan Keperluan Bahan dan Strategi Inventori, Perancangan Agregat dan Strategi Perancangan Agregat, Penjadualan Jangka Masa Pendek, Strategi Pengurusan Projek, Model Linear Programming, dan Model Menunggu. Semoga maklumat yang dipaparkan di dalam buku ini dapat menyediakan asas kefahaman kepada pembaca untuk digunakan sebagai kompas pemikiran dan tindakan untuk menjadi seorang pengurus yang berkesan.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI