Bahan Geopolimer: Pemprosesan, Pencirian & Aplikasi

Editor - Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Zarina Yahya, Alida Abdullah, Rafiza Abdul Razak, Kamaruddin Hussin, Liyana Jamaludin & Muhammad Faheem Mohd Tahir

ISBN 978-967-5415-77-4

128 halaman

RM 43.00

6 inch x 9 inch

Buku Bahan Geopolimer: Pemprosesan, Pencirian dan Aplikasi adalah sebuah buku yang membincangkan beberapa aspek penting mengenai bahan geopolimer seperti pemprosesan, perincian, aplikasi dan sifat bahan geopolimer dalam teknologi konkrit.  Buku ini juga menerangkan secara terperinci tentang bahan geopolimer dari aspek teori, pemprosesan, pencirian dan aplikasi yang sesuai dijadikan sebagai bahan rujukan dan panduan kepada pelajar, penyelidik dan pengamal industri.

Online Bookstore

 

Katalog Buku 2018

Quotes