Temp files

      

    

    

 


Asas Teknologi Getah

Editor - Nik Noriman Zulkepli, Sam Sung Ting & Mohd Firdaus Omar 

ISBN 978-967-5415-92-0

112 halaman

RM 35.00

6 inch x 9 inch

Buku ini megandungi pelbagai maklumat mengenai pengetahuan asas getah sama ada getah asli ataupun getah sintetik. Penulisan buku ini dapat menyumbang pelbagai maklumat penting berkaitan sains dan teknologi getah terutamanya dari segi pengumpulan, penghasilan dan pemprosesan getah tersebut. Pengisiannya dan gaya penulisan buku ini amat sesuai sebagai rujukan asas bagi para pelajar di peringkat martikulasi, diploma, ijazah sarjana muda, dan ijazah tinggi serta kepada sesiapa yang ingin mendalami pengetahuan asas berkenaan getah. 

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI