Temp files

      

    

    

 

Integriti: Konsep dan Amalan

Jamiah Manap, Arena Che Kasim & Mohammad Rezal Hamzah 

ISBN 978-967-0922-14-0

128 halaman

RM 49.00

6 inch x 9 inch

Integriti tunjang keunggulan ummah. Sehubungan dengan itu, pembudayaan integriti dalam keluarga, komuniti dan organisasi adalah satu keperluan dalam kerangka pengukuhan negara bangsa. Pembentukan dan pembangunan integriti adalah satu proses yang berterusan. Sehubungan dengan itu, buku ini membincangkan konsep dan amalan integriti dalam pelbagai konteks dan wacana. Perbincangan dalam buku ini bergerak daripada konsep dan amalan integriti secara keseluruhan kepada konsep dan amalan integriti dalam konteks yang khusus, iaitu dalam konteks penjawat awam, agama, rasuah dan penyalahgunaan kuasa, akademik, keluarga dan pembangunan sumber manusia. Justeru, buku ini diterbitkan sebagai satu inisiatif bagi memperkukuh kefahaman terhadap konsep integriti dan pengamalannya dalam kehidupan seharian secara berterusan.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI