Temp files

      

    

    

 

Kepimpinan Politik di Malaysia: Memahami Peranan Wakil Rakyat

Malike Brahim 

ISBN 978-967-0922-03-4

368 halaman

RM 68.00

6 inch x 9 inch

Buku ini menjelaskan dengan lebih terperinci setiap tanggungjawab wakil rakyat, sama ada dari segi tanggungjawab parlimentari, tanggungjawab konstituensi dan tanggungjawab kepada parti politik. Buku ini juga memuatkan masalah yang dihadapi oleh negara apabila berada di bawah kepimpinan pemimpin yang berbeza. Mengimbau kembali masalah terdahulu yang berlaku di dalam dan di luar negara, penulisan ini sesuai untuk pembacaan umum dan menjadi rujukan kepada masyarakat bagi memahami tanggungjawab seorang wakil rakyat dalam melaksanakan kepimpinan yang terbaik untuk rakyat.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI