Asas Sistem Pneumatik dan Hidraulik

Mohd Khairul Fadzly Abu Bakar, Mohd Nasir Mat Saat, Shayfull Zamree Abd Rahim, Irfan Abd Rahim & Norshah Afizi Shuaib

ISBN 978-967-0922-10-2

132 halaman

RM 37.00

6 inch x 9 inch

Buku ini memberi pendedahan berkenaan pengenalan berkenaan Asas Pneumatik, Sistem Pneumatik, Elektro-Pneumatik, Asas Hidraulik dan Sistem Hidraulik yang dipraktikkan dalam Industri pada masa ini. Buku ini memfokuskan kepada asas pengenalan yang merangkumi teori-teori asas pneumatik, elektro-pneumatik, hidraulik dan pam hidraulik. Buku ini juga mengetengahkan simbol-simbol, komponen-komponen, dan litar-litar yang digunakan di dalam Sistem Pneumatik dan Hidraulik serta aplikasinyanya dalam Industri dan juga komponen-komponen yang diperlukan untuk melengkapkan sesuatu litar pneumatik, elektro-pneumatik dan hidraulik. Buku ini juga turut membincangkan tentang aras dan kedudukan setiap komponen mengikut kumpulan bagi litar pneumatik, elektro-pneumatik dan hidraulik. Di akhir bab buku ini menceritakan tentang teori-teori pam dan pengiraan yang terlibat bagi pam hidraulik.

 

Online Bookstore

 

Katalog Buku 2018

Quotes