Temp files

      

    

    

 

Shuhairimi Abdullah, Juliana Ahmad & Huzili Hussin

 ISBN  : 978-967-0922-12-6
 Halaman   : 212
 Saiz  : 6" x 9"
 Harga  : RM 46.00

Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera merupakan Siri Diges Kemanusiaan yang menghimpunkan artikel-artikel mengenai isu-isu berkaitan bidang kemanusiaan. Fokus utama buku ini adalah membincangkan peranan dan tanggungjawab masyarakat bagi melahirkan sebuah komuniti yang sejahtera. Bidang kemanusiaan sentiasa relevan dan sentiasa menarik minat pelbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan sejagat. Buku ini dapat memberikan pencerahan dan panduan yang berguna kepada para pembaca untuk memperbaiki diri, seterusnya membentuk masyarakat yang berakhlak dan bermoral yang menyumbang kepada keharmonian negara.