Temp files

      

    

    

 

Suhairimi Abdullah & Ku Halim Ku Arifin

ISBN 978-967-5415-26-5

334 halaman

RM 50.00

6 inch x 9 inch

Buku ini mengupas beberapa isu berkaitan pembangunan insan holistik khususnya di Malaysia dalam bidang pendidikan, sosial, tamadun, undang-undang dan bidang keusahawanan. Hakikatnya, isu pembangunan insan yang diprojekkan kepada manusia sentiasa mengalami perubahan berdasarkan kepada kondisi dan realiti semasa yang berlaku. Ini kerana, pemikiran manusia sentiasa kompleks dan dinamis untuk berdepan dalam menghadapi pelbagai cabaran bagi mengekalkan kelangsungan peradaban manusia yang lestari. Pembangunan insan di Malaysia khususnya, perlu dibentuk menurut acuan yang dirangka oleh masyarakat Malaysia yang menepati dengan nilai-nilai agama dan norma-norma hidup masyarakat yang sejahtera. Modal insan yang berkualiti bukan hanya menguasai ilmu dan kepakaran, keahlian dan profesionalisme tinggi, tetapi mendukung kepada tuntutan personaliti unggul.