Temp files

      

    

    

 

Azlin Hassan, Atikah Nor Johari & Dayang Hasliza Muhd Yusuf

ISBN 978-967-5415-31-9

118 pages

RM 32.00

6 inch x 9 inch

Buku Asas Rancangan Perniagaan Kejuruteraan ialah sebuah buku yang membicarakan mengenai beberapa komponen yang seharusnya wujud di dalam rancangan perniagaan. Apa yang ditekankan ialah pengetahuan asas untuk menghasilkan rancangan perniagaan yang mudah difahami, lengkap dan mempunyai penerangan yang jelas. Buku ini mengandungi 10 bab utama yang telah diperhalusi mengikut sub-sub topik tertentu seperti memahami rancangan perniagaan, pelan rancangan  dalam menentukan organisasi, kewangan, pengeluaran dan rancangan pemasaran.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI