Suhairimi Adbullah & Ku Halim Ku Ariffin

ISBN 978-967-5415-41-8

248 halaman

RM 48.00

6 inch x 9 inch

Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia bukan lagi satu perkara yang asing untuk diperbincangkan secara teori dan praktikal. Umumnya, buku ini memerihalkan keusahawanan Islam, iaitu konsep, amalan, budaya keusahawanan dan isu-isu semasa berkaitan dunia keusahawanan secara kritis. Perbincangan juga difokuskan kepada falsafah keusahawanan yang digagaskan oleh Islam dan perbincangan para sarjana berkaitan dengannya. Penulisan ini cenderung membincangkan isu-isu dan realiti yang dihadapi oleh usahawan yang didorong oleh dogma keagamaan ataupun kebenaran keusahawanan Islam.

Selamat Datang

Kami mengucapkan selamat datang ke web rasmi Penerbit Universiti Malaysia Perlis. Sebarang bantuan atau permasalahan sila emelkan ke penerbitan@unimap.edu.my atau hubungi talian 04 977 5159

 

E-Books@Penerbit

E-Book Preview

(Sempena Konvokesyen Ke-12)

    

      

     

      

      

                  

Malaysiana Grant

Pautan Penerbit UA

  

  

 

  

  

        

 

Quotes