Temp files

      

    

    

 

Suhairimi Adbullah, Salleh Abdul Rashid & Fariza Mansoor

ISBN 978-967-5415-42-5

186 halaman

RM 42.00

6 inch x 9 inch

Buku Diges Kemanusiaan merupakan kajian yang bersifat kemasyarakatan. Umumnya, bidang kemanusiaan merupakan ilmu yang mengkaji unsur-unsur manusiawi menggunakan kaedah analisis, kritis dan spekulasi dan bukan kaedah empirik sains semula jadi dan sosial. Kini, kemanusiaan mula dikenali sebagai bidang yang dikaji, dan bukan dipraktikkan, dan fokus masyarakat berubah daripada bidang tradisional kepada bidang baru seperti sejarah dan kesusasteraan. Dalam penulisan buku ini, isu-isu kemanusiaan yang digarap menyentuh tentang isu semasa, bahasa, teknologi maklumat dan komunikasi serta nilai dan kemanusiaan yang dipecahkan kepada empat bahagian utama. Buku ini disediakan khususnya kepada golongan pendidik, mahasiswa dan masyarakat amnya. Isu-isu yang dibincangkan adalah bersifat semasa yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini.