Temp files

      

    

    

 

Sinar Azuria Adnan, Che Mohd Ruzaidi Ghazali, Yusrina Mat Daud & Muthmirah Ibrahim

ISBN 978-967-5415-38-8

58 halaman

RM 30.00

6 inch x 9 inch

Buku Pengenalan Pemprosesan Termoplastik membicarakan beberapa asas pemprosesan dalam bidang polimer. Buku ini lebih memberikan tumpuan kepada beberapa pemprosesan termoplastik yang penting dalam bidang polimer. Objektif keseluruhan buku ini adalah untuk membolehkan pelajar mengenal pasti pemprosesan yang sering dilakukan pada bahan-bahan polimer termoplastik selain memahami konsep hubungkait di antara pemprosesan dan kesesuaian bahan-bahan polimer yang digunakan.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI