Temp files

      

    

    

 

Mohd Arif Anuar Mohd Salleh, Khairel Rafezi Ahmad, Dewi Suriani Che Halin, Siti Hawa Mohd Salleh & Muhammad Hafiz Zan @ Hazizi

ISBN 978-967-5415-47-0

128 halaman

RM 34.00

6 inch x 9 inch

Pengenalan Kepada Ujian Bahan Tanpa Musnah merupakan sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting dalam ujian tanpa musnah. Ia meliputi kebanyakan kaedah ujian tanpa musnah yang sering digunakan di industry. Buku ini memberi penerangan dalam ujian bahan tanpa musnah yang sering digunakan dalam industri bagi memeriksa kecacatan atau ketidaksempurnaan sesuatu bahan tanpa merosakkan atau memusnahkan bahan yang diperiksa. Keseluruhan kandungan buku ini merangkumi perbincangan dari aspek teori serta konsep pengujian, kaedah pengujian, dan aplikasi ujian dalam industri.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI