Temp files

      

    

    

 

Setitis Rasa Dalam Alunan Kata

ISBN 978-967-5415-69-2
128 halaman
RM 36.00
6 inch X 9 inch

Buku ini menghimpunkan koleksi puisi yang disampaikan semasa Program Marathon Pembudayaan 1Malaysia yang telah dianjurkan oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan bersama dengan Pusat Teknologi Komunikasi dan Pembangunan Insan (PTKPI) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Sains Malaysia (USM),Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaaan (ASWARA).

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI