Temp files

      

    

    

 

Penyalahgunaan Dadah Pelajar Institut Pengajian Tinggi Malaysia

Kamarudin Hussin, Abd. Majid Mohd. Isa, Mohamad Hashim Othman, Abdull Halim Abdul, Nor Azmah Abd. Karim & Ku Azira Ku Aziz

ISBN 978-967-5415-67-8
156 halaman
RM 43.00
6 inch X 9 inch

Buku ini menghimpunkan kajian- kajian dan analisis- analisis terhadap penyalahgunaan dadah pelajar Insititusi Pengajian Tinggi Malaysia. Data kesemua kajian tersebut dianalisis semula untuk memberi gambaran keseluruhan berkenaan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Walaupun masih ada yang beranggapan bahawa ramai pelajar IPT terlibat dalam penyalahgunaan dadah, tetapi berdasarkan kepada hasil kajian dan analisis semula, kesemua data yang diperoleh mendapati pelajar IPT adalah bebas dadah mengikut piawai yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, sekiranya perkara tersebut tidak ditangani dengan sewajarnya, akan memberikan impak negatif kepada usaha menjadikan Institusi Pengajian Tinggi sebagai wahana kepada penyediaan modal insan negara yang berkualiti tinggi.