Temp files

      

    

    

 

Inovasi Produk Tip & Panduan  

Shayfull Zamree Abd. Rahim, Mohd. Fathullah Ghazli @ Ghazali, Mohd Nasir Mat Saad, Mohd Sabri Hussin & Norshah Afizi Shuaib

ISBN 978-967-5415-63-0
472 halaman
RM 43.00
6 inch x 9 inch

Buku ini memberi panduan mudah kepada pembaca terutamanya para pelajar dalam memahami kaedah sebenar membangunkan sesebuah produk baru. Pembaca diberi panduan bermula dari pemahaman mengenai permasalahan sekeliling diikuti dengan kemahiran untuk memahami kehendak pelanggan, membangunkan konsep-konsep reka bentuk yang pelbagai, seterusnya membuat penilaian terhadap konsep-konsep tersebut bagi mendapatkan konsep yang paling baik. Pembaca akan dibimbing mengenai cara untuk mereka bentuk sebuah prototaip bagi tujuan pengujian prestasi selain memberi panduan untuk memilih bahan-bahan yang sesuai serta proses-proses pembuatan yang berkenaan bagi memastikan produk tersebut mampu untuk direalisasikan seperti yang diingini. Pembaca juga akan dibimbing bagaimana untuk memastikan hak cipta mereka terpelihara dengan selamat dan seterusnya memberi panduan kepada mereka bagaimana untuk merangka strategi yang baik bagi memasarkan produk yang telah mereka ilhamkan.