Temp files

      

    

    

 

Asas Geopolimer Teori & Amali 

Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Rafiza Abdul Razak, Zarina Yahya, Kamarudin Hussin, Liew Yun Ming, Heah Cheng Yong, Mohd Izzat Ahmad

ISBN 978-967-5415-60-9
96 halaman
RM 32.00

6 inch x 9 inch

Buku Asas Geopolimer: Teori dan Amali ialah sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting mengenai geopolimer. Ia meliputi aspek-aspek seperti;

  • Sejarah geopolimer
  • Pengenalan kepada geopolimer
  • Perbandingan konkrit geopolimer dengan konkrit biasa
  • Bahan mentah dalam geopolimer
  • Tindak balas kimia
  • Kaedah pemprosesan
  • Kualiti konkrit geopolimer
  • Penyelidikan geopolimer masa kini

Penulisan buku ini menumpukan kepada teori asas, proses dan pencirian geopolimer yang memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai teori dan praktikal berasaskan hasil penyelidikan yang dibuat penyelidik. Tiga perkara utama yang dibincangkan di dalam buku ini ialah bahan mentah (larutan pengaktif alkali), tindak balas kimia yang memainkan peranan dalam proses pengeopolimeran dan pemprosesan geopolimer. Buku Asas Geopolimer: Teori dan Amali ini juga adalah buku pertama yang dihasilkan dalam Bahasa Melayu.