Temp files

      

    

    

 


Fitrah Insan dan Ketuhanan: Cabaran Kontemporari

Shuhairimi Abdullah & Nurul Syazwani Zulkifli

ISBN 978-967-5415-89-0

134 halaman

RM 45.00

6 inch x 9 inch

Ciri-ciri pembangunan insan menurut Islam meliputi kemajuan keimanan, kemajuan keilmuan, kemajuan akhlak, penyuburan amal salih/kerja-kerja kebajikan, dan pada umumnya amr bi’l-ma’ruf (komitmen kepada kerja-kerja kebaikan), kesungguhan dalam menggerakkan nahy ‘ani’l-munkar (memerangi kemungkaran, jenayah, rasuah, keganasan dan seumpamanya), dan penghayatan keadilan. Pembangunan insan dalam Islam adalah pembangunan yang menghayati maqasid al-shari’ah (tujuan-tujuan syariat Ilahi), khususnya lima tujuan pokok Syariat Islam, iaitu memelihara agama; memelihara akal; memelihara nyawa, memelihara keturunan; dan memelihara harta. Dengan terjaminnya kelima-lima perkara ini maka barulah terjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan dengan itu juga terjaminnya pembangunan insan yang sebenar.