Fitrah Insan dan Ketuhanan: Cabaran Kontemporari

Shuhairimi Abdullah & Nurul Syazwani Zulkifli

ISBN 978-967-5415-89-0

134 halaman

RM 45.00

6 inch x 9 inch

Ciri-ciri pembangunan insan menurut Islam meliputi kemajuan keimanan, kemajuan keilmuan, kemajuan akhlak, penyuburan amal salih/kerja-kerja kebajikan, dan pada umumnya amr bi’l-ma’ruf (komitmen kepada kerja-kerja kebaikan), kesungguhan dalam menggerakkan nahy ‘ani’l-munkar (memerangi kemungkaran, jenayah, rasuah, keganasan dan seumpamanya), dan penghayatan keadilan. Pembangunan insan dalam Islam adalah pembangunan yang menghayati maqasid al-shari’ah (tujuan-tujuan syariat Ilahi), khususnya lima tujuan pokok Syariat Islam, iaitu memelihara agama; memelihara akal; memelihara nyawa, memelihara keturunan; dan memelihara harta. Dengan terjaminnya kelima-lima perkara ini maka barulah terjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan dengan itu juga terjaminnya pembangunan insan yang sebenar.

Selamat Datang

Kami mengucapkan selamat datang ke web rasmi Penerbit Universiti Malaysia Perlis. Sebarang bantuan atau permasalahan sila emelkan ke penerbitan@unimap.edu.my atau hubungi talian 04 977 5159

 

E-Books@Penerbit

E-Book Preview

(Sempena Konvokesyen Ke-12)

    

      

     

      

      

                  

Malaysiana Grant

Pautan Penerbit UA

  

  

 

  

  

        

 

Quotes