Temp files

      

    

    

 

Diges Kemanusiaan Kearifan Kehidupan Insan

Shuhairimi Abdullah & Juliana Ahmad

ISBN 978-967-5415-87-6

74 halaman

RM 33.00

6 inch x 9 inch

Diges Kemanusian: Kearifan Kehidupan Insan merupakan penulisan artikel yang dipecahkan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pendidikan, Isu Semasa dan Nilai dan Kemanusiaan. Isu-isu yang dikupas ini bersifat semasa dan ainya memerlukan mekanisme-mekanisme tertentu untuk menyelesaikannya. Segala buah fikiran yang tercena daripada artikel-artikel yang disajikan ini diharapkan dapat menjadi pemnagkin dan merangsang minda para pembaca dalam usaha merungkai isu-isu kemanusian yang sering berlegar dalam kalangan masyarakat. Semoga penerbitan buku ini dapat memberi input yang bernilai kepada para pembaca dan juga kepada para penyelidik lain dalam meneroka isu-isu kemanusian

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI