Temp files

      

    

    

 

Sejarah dan Apresiasi Seni Lukis dan Senireka

Badrul Azmi Abdul Holed, Mohd Effendi Muhammad Suandi, Muhammad Farizuan Rosli & Norshah Afizi Shuaib

ISBN 978-967-5415-82-1

164 halaman

RM 110.00

6.5 inch x 9 inch

Buku sejarah dan apresiasi seni lukis dan seni reka ini menjelaskan tentang definisi seni dan nilai estetika daripada beberapa ahli falsafah dan seni, termasuklah penjelasan tentang kepentingan seni dalam kehidupan seharian. Keupayaan untuk menilai dan menganalisa hasil seni amatlah penting. Buku ini memberi penjelasan dan gambaran berkaitan prinsip-prinsip dan elemen-elemen rekaan serta bagaimanA seseorang itu dapat membuat penilaian dan menganalisa sesebuah karya seni atau rekaan. Sehubungan dengan itu, terdapat bab yang berkaitan dengan sejarah perkembangan seni dan ianya diterangkan mengikut kronologi bermula dari zaman pra sejarah sehingga ke zaman moden termasuk asapek-aspek dan perkara yang mempengaruhi penghasialn sesebuah karya seni. Buku ini juga memuatkan dan memaparkan bnayak gambar hasil seni dan illustrasi mengikut gaya dan era yang berkaitan agar pembaca lebih mudah memahami serta dapat mengahyati hasil seni dan reka bentuk berkaitan.