Temp files

      

    

    

 

Pemprosesan Polimer Termoset

Luqman Musa, Rozyanti Rahman, Muthmirah Ibrahim & Nur Firdaus Mohamed Yusof

ISBN 978-967-5415-88-3

112 halaman

RM 35.00

6 inch x 9 inch

Buku Pemprosesan Polimer Termoset membicarakan beberapa asas pemprosesan polimer termoset. Ia meliputi beberapa aspek seperti konsep dan prinsip-prinsip dalam proses pelapisan tangan, pelapisan semburan, belitan filamen, pultrusi, smc dan dmc, prinsip-prinsip dalam proses pengacuanan mampatan, proses pengacuan pemindahan resin, pengacuan suntikan komposit termoset dan pengacuan suntikan tindak balas, dan proses penuangan. Buku ini sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan asas bagi pelajar-pelajar kejuruteraan polimer, kejuruteraan bahan, sains dan lain-lain. Ia merangkumi beberapa subjek asas yang biasa dipelajari dalam bidang kejuruteraan bahan, khususnya kejuruteraan polimer.

 Koleksi Terbitan

 

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI