Temp files

      

    

    

 

PIAGAM PELANGGAN

  • Semua permohonan penerbitan dan perkhidmatan percetakan akan diproses dalam tempoh seminggu
  • Memastikan proses penerbitan buku mengambil masa sekurang-kurangnya tujuh(7) bulan
  • Memastikan edaran bahan terbitan diedarkan dua minggu(2) selepas siap dicetak
  • Memberi maklum balas pertanyaan berkenaan penerbitan dengan segera, tepat dan jitu 

 UniMAP Journal Website

 

 

 

 

Client Feedback

 Koleksi Terbitan

 

Buku Istiadat Konvokesyen Kali Ke - 13