Temp files

      

    

    

 

MISI

Menghasilkan penerbitan ilmiah dalam bidang kejuruteraan dan bidang-bidang lain berkaitan yang diiktiraf dan diterima secara meluas sebagai penerbitan berkualiti di dalam dan luar negara.

VISI

Menjadi Pusat Penerbitan ilmiah untuk Pengajian Tinggi yang terkemuka dan disegani di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

 UniMAP Journal Website

 

 

 

 

Client Feedback

 Koleksi Terbitan

 

Buku Istiadat Konvokesyen Kali Ke - 13