Temp files

      

    

    

 

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

 UniMAP Journal Website

 

 

 

 

Client Feedback

 Koleksi Terbitan

 

Buku Istiadat Konvokesyen Kali Ke - 13