Temp files

      

    

    

 

SINTOK, 15 Januari 2019 - Telah berlangsung Bengkel Strategik Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) UniMAP bertempat di , EDC HOTELS & RESORTS, UUM SINTOK, KEDAH. Pusat Penerbit turut terlibat di dalam bengkel yang julung kali diadakan. Ini bagi memastikan kelancaran perkhidmatan dan juga menjadikan Pusat Penerbit sebagai salah satu PTJ yang mampu bersaing bukan sahaja di peringkat UniMAP bahkan bagi membawa nama UniMAP ke peringkat nasional dan juga antarabangsa.
 
 

 Koleksi Terbitan

 

Client Feedback

Penerbit UniMAP

E-Catalogue 2019

 

 

Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2019

 

 UniMAP Journal Website

IJNeaM
IJBT
JERE
JOHDeC
AMCI