Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

Borang Berkaitan Penerbitan Buku

Sila tekan pada ikon untuk muat turun borang yang berkaitan

Borang Pemohonan Penerbitan Buku Penulis UniMAP
Borang Permohonan Penerbitan Modul UniMAP
Panduan Pemohonan Penerbitan Buku

 

Borang Berkaitan Penerbitan Jurnal

Sila tekan pada ikon untuk muat turun borang yang berkaitan

Borang Pemohonan Penerbitan Jurnal Baru (N/A)
Borang Permohonan Penerbitan Jurnal(Edisi Khas) (N/A)
Panduan Pemohonan Penerbitan Jurnal