Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

  • Semua permohonan penerbitan dan perkhidmatan percetakan akan diproses dalam tempoh seminggu
  • Memastikan proses penerbitan buku mengambil masa sekurang-kurangnya tujuh(7) bulan
  • Memastikan edaran bahan terbitan diedarkan dua minggu(2) selepas siap dicetak
  • Memberi maklum balas pertanyaan berkenaan penerbitan dengan segera, tepat dan jitu