Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

Misi 

Menghasilkan penerbitan ilmiah dalam bidang kejuruteraan dan bidang-bidang lain yang diiktiraf dan diterima secara meluas sebagai penerbitan berkualiti di dalam dan di luar negara.

Visi 

Menjadi Pusat Penerbitan ilmiah untuk Pusat Pengajian Tinggi yang terkemuka dan disegani di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Motto 

Ilmu Untuk Kemanusaiaan