Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

PROSIDING

SEMINAR ANTARABANGSA SUSASTERA, BAHASA,  BUDAYA DAN NUSANTARA (SUTERA 2019)

No. Judul Pengarang  
1

Memperkasakan Kaum Wanita Melalui Pendidikan dan Kerelevananya kepada Kemanusiaan: Satu Bacaan Feminisme Pasca Kolonial dalam ‘The Stillborn’ dan Mencari Azizah

Shakti Nagesvari Paramasivan 

   Abstrak  

2

‘Adapun’ dalam Taj Al Salatin

Nor Diyana Saupi dan Mohammad Fadzeli Jaafar

   Abstrak 

 3 

Identiti Melayu dalam Novel Terpilih

Rosnani Md Zain dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi  

 Abstrak

4

Penginterpretasian Makna Kata Kunci dalam Pembentukan Hati Budi Melayu sebagai Simbol Pelestarian Budaya dan Peradaban Masyarakat

Rozita Che Rodi  

   Abstrak

Kes Poligami: Suatu Teladan Berdasarkan Kisah Puteri Saadong dan Raja Abdullah

Amiruddin Arman dan Shaiful Bahri Md. Radzi  

Abstrak

Ragam Bahasa dalam Unsur Dakwah: Kajian Berdasarkan Filem Munafik dan Khurafat

Midiyana Mohamad, Nor Azita Che Din, Farah Hanini Abd Rahman dan Siti Aishah Mohamad Tahir  

  Abstrak

7  Ketidaksantunan Bahasa dalam Komen Isu Peletakan Jawatan YDPA* Nurrissammimayantie Ismail, Amirah Ahmad1, Norizah Ardi dan Noriza Daud  

Abstrak

Kesantunan Bahasa dalam Slogan Iklan Syarikat Produk Kesihatan sebagai Strategi Pemasaran Digital

Nurul Ashikin Abdul Halim, Hanum Hassan dan Razli Ahmad  

 Abstrak

Ragam Bahasa Media Sosial dalam Isu yang Sohor Kini Amirah Ahmad, Noriza Daud, Norizah Ardi dan Nurrissammimayantie Ismail  

 Abstrak

10 

Wacana dan Ideologi dalam Iklan Produk kecantikan: Analisis Wacana Kritis

Zaliza Zubir dan Rohizah Halim

 Abstrak

11 

 Inovasi Aplikasi Google dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Kesusasteraan Melayu Abad ke-21: Memupuk Pemikiran Kreatif dan Inovatif dalam Kalangan Pelajar

Ani Omar

 Abstrak

12

Sistem Panggilan dalam Hebahan di Sekolah: Suatu Realiti Penggunaan Kesantunan Berbahasa 

Melor Fauzita Md. Yusoff1, Maizatul Azura Yahya, Nor Hasimah Ismail dan Noor Shapiza Salleh

Abstrak

13 

 Kemahiran Pertuturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing: Pengalaman di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Mazlina Ahmad, Noor Rohana Mansor, Roswati Abdul Rashid, Rosdi Zakaria dan Sharipah Nur Mursalina Syed Azmy

Abstrak

14  Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pantun Kelakar ‘Khazaah Pantun Melayu Riau’ Nur Najahah Ishak, Noriza Daud, Umaimah Kamarulzaman dan Nurul Afnieza Md. Zain

 Abstrak

 15

Jati Diri Bahasa Melayu Generasi Z dalam Mendepani Revolusi Industri 4.0

Siti Nurul Jannah Fital dan Junaini Kasdan

Abstrak

16

Upacara dan Adat Istiadat Seni Bela Diri (Silat Seni Gayong Malaysia)

Mawarni Ibrahim dan Mohd Fisal Ismail

Abstrak

17

Struktur Binaan Ayat Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Melayu: Satu Pengenalan

Minah Sintian

Abstrak

18

Analisis Visual Buah Buton di Luak Tanah Mengandung, Negeri Sembilan dari Konteks Kebudayaan Masyarakat Adat Perpatih

Fakhrur Razi Maamor dan Basitah Taif

 Abstrak

19

Keterangan Lisan Sebagai Sumber Historiografi: Penelitian Awal dalam Kepelbagaian Budaya Masyarakat di Malaysia

Mohamed Ali Haniffa, Ayu Nor Azilah Mohamad dan Wayu Nor Ashikin Mohamad

Abstrak

20

 Pemetaan Lokasi Masjid Vernakular Negeri Melaka yang Mempunyai Mahkota Atap Masjid

Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Aszulhida Aman

 Abstrak

21 Hikayat Sultan Ibrahim Adham: Perlambangan Ujian Hidup Berpandukan Kalam Tuhan Muhammad Ghazali Mohd Ros dan Shaiful Bahri Md. Radzi

   Abstrak

22

 Konsep ‘Asabiyyah’ Ibnu Khaldun dalam Konteks Pemartabatan Bahasa Melayu dalam Kalangan Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Khadijah Muda dan Siti Nor Baya Mat Yacob

Abstrak

23 Bahasa dan Pemikiran Melayu Abad ke-19 Berdasarkan Buku ‘Vocabulary of the English and Malay Languages with Notes’ oleh Frank. S Swettenham Shamsul Aizuwani Nawi dan Celinea anak Lasan

 Abstrak

24 Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Nor Hafiza Haron, Supyan Hussin dan Hazuraini Suffian Foo

Abstrak

25 Pelaksanan Kemahiran Berfikir, Sikap Pelajar Terhadap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir dan Masalah yang Dihadapi untuk Mengaplikasikan KB dalam PdPc Bahasa Melayu Abdull Sukor Shaari dan Siti Zahidah Salleh

 Abstrak

26

 Konflik Migran Cina dengan Peradaban Peribumi Kalimantan Barat: Analisis Syair Perang Cina di Monterado

Steven Alezender dan Shaiful Bahri Md Radzi

  Abstrak

27 Konteks Ideologi dan Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Asal Muasal Situ Sanghyang dan Si Buncireung Agi Ahmad Ginanjar dan Casim

  Abstrak

28 Menjaga Alam dengan Kearifan Tempatan: Kajian Terhadap Cerita Rakyat Nusantara Novi Siti Kussuji Indrastuti

  Abstrak

29 Isu dan Cabaran Pengajaran Bahasa Melayu di Luar Negara: Pengalaman di Universiti China Zaiton Zakarya dan Hawa Mahfuzah Rusidin

 Abstrak

30 Korelasi Pengetahuan Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Kemampuan Menulis Puisi Yuni Ertinawati dan Ai Siti Nurjamilah

Abstrak