Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Penerbit UniMAP sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan. Oleh itu, apa-apa ketergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.
Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kehilangan atau kerosakan tidak langsung atau akibat, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apapun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.
Melalui laman web ini, anda boleh memaut ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan Penerbit UniMAP. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.
Setiap usaha dibuat untuk memastikan laman web itu berjalan lancar. Bagaimanapun, Penerbit UniMAP tidak bertanggungjawab ke atas laman web yang tidak tersedia buat sementara waktu disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.