Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

Semua aspek mengenai laman web ini termasuk reka bentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber kod adalah hak cipta UniMAP melainkan dinyatakan sebaliknya. Tiada sebahagian daripada kandungan atau bahan yang terdapat di laman web ini boleh diterbitkan, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar , diubahsuaikan, disesuaikan, dipamerkan secara terbuka, disiarkan (termasuk penyimpanan dalam mana-mana medium dengan cara elektronik sama ada atau tidak secara transiently untuk sebarang tujuan yang disimpan seperti yang dibenarkan di sini) tanpa kebenaran bertulis daripada Universiti terlebih dahulu.