Pertanyaan? +604 977 5166 / +604 979 7795 011 5890 3774

Satu mesyuarat dan bengkel strategik Penerbit Universiti di bawah MTUN telah diadakan dari 11 -12 Disember 2019. Ianya telah berjalan di Hotel Seri Malaysia, Kangar, Perlis.
Ianya bermatlamat untuk membincangkan hala tuju dan kerjasama strategik Penerbit Universiti di bawah MTUN dalam usaha meningktakna kualiti penerbitan ilmiah dan kerjasama pemasaran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Mesyuarat berbentuk bengkel ini dihadiri oleh semua Pengarah/Ketua Penerbit bersama Pegawai Penerbitan daripada UniMAP selaku tuan rumah, UMP, UTeM dan UTHM. Beberapa aspek diberi penekanan sepanjang bengkel 2 hari ini antaranya latihan dan kepakaran, penerbitan, pemasaran dan pameran.

IMG 4003

IMG 4006

IMG 4018

IMG 4028